24 September 2021 10:50

Sehubungan Dengan Maintenance dari LKPP Pusat, kiranya Kepada Pokja, Penyedia, agar dapat menyelesaikan semua hal yg ada kaitannya dengan Pengadaan, Penawaran, Tender dan lain-lain sebelum jadwal tiba. Terima kasih !!

Lampiran: